Skip to content

Eglaro-S 5/100mg Tablet

Save 15% Save 15%
Original price Rs.500.00
Original price Rs.500.00 - Original price Rs.500.00
Original price Rs.500.00
Current price Rs.425.00
Rs.425.00 - Rs.425.00
Current price Rs.425.00

Generic Name: Ertugliflozin + Sitagliptin

Therapeutic Segment: Diabetes

Indication:

  • Type 2 Diabetes Mellitus

Available as: Oral Tablets