Skip to content

Eglaro-S 15/100mg Tablet

Save 15% Save 15%
Original price Rs.666.00
Original price Rs.666.00 - Original price Rs.666.00
Original price Rs.666.00
Current price Rs.567.00
Rs.567.00 - Rs.567.00
Current price Rs.567.00

Generic Name: Ertugliflozin + Sitagliptin

Therapeutic Segment: Diabetes

Indication:

  • Type 2 Diabetes Mellitus

Available as: Oral Tablets